Program

Programmet er færdigt. kan ses her: https://old.thecamp.dk/wiki/index.php/2018:Program

Siden er under udarbejdelse. Vi opdaterer programmet løbende helt frem til lejrens start.

Lørdag d. 21. juli 2018

10:00 Lejren er ikke startet
12:00 Lejren er ikke startet
13:30 Ankomst
16:00 Velkomst

Rundtur på lejren

18:00 Aftensmad
21:00
Indhold her (intet planlagt)

Søndag d. 22. juli 2018

10:00 Indhold her (intet planlagt)
12:00 Frokost
13:30
Tilfældige tal med sw og hw. af Martin Pedersen (evt lørdag aften?)
16:00 Indhold her (intet planlagt)
18:00 Aftensmad
21:00 Introduktion til Android development af Edward Cerullo og Jacob Lynch

Mandag d. 23. juli 2018

10:00 (intet planlagt)
12:00 Frokost
13:30 PHK Talk time af Poul-Henning Kamp
16:00  (intet planlagt)
18:00 Aftensmad
21:00 AI på Kubernetes af Niklas Q. Nielsen

Tirsdag d. 24. juli 2018

10:00  (intet planlagt)
12:00 Frokost
13:00 Besøg på Klb Radiofonisender og M/S Bethel af Jens Chr. Seeberg.
Afgang GG kl 12:15.

Adr: Teracom A/S, Radiovej 12, Kalundborg
A15:30 Besøg på M/S Bethel. Adr: Havneparken, Vestre Havneplads, Kalundborg.
18:00 Aftensmad
21:00 Modern Network Defense af Jørgen Skov Rasmussen

Onsdag d. 25. juli 2018

10:00  (intet planlagt)
12:00 Frokost
13:30 Java moduler praktisk eks. af Kim Dam Petersen
16:00  Why enterprise IT is dead? – af Nicolai Petri
18:00 Aftensmad
21:00 Lightning Talks tovholder Dennis R. Andersen
22:00 Ed’s Woffels af Edward A. Cerullo and friends

Torsdag d. 26. juli 2018

10:00  (intet planlagt)
12:00 Frokost
13:30  (intet planlagt)
16:00 Fællesfoto
18:00 Festmiddag
21:00 Festmiddag

Fredag d. 27. juli 2018

10:00  (intet planlagt)
12:00 Frokost
13:30  Indhold her (intet planlagt)
16:00 Sysadmin Appreciation Day
Kage
18:00 Aftensmad
21:00
Måneformørkelse
Evaluering
hygge
pakke egen
teknik
sammen mv.

Lørdag d. 28. juli 2018

10:00 Rengøring og oprydning
12:00 Lejren er slut