Generalforsamling 2018

Der er d. 12. maj 2018 afholdt generalforsamling på Græsrodsgården i forbindelse med vores forårs-gensynsweekend.

Der var 11 deltagere på mødet, der blev afholdt med vanlig entusiasme, engagement og diskussionslyst 😉

Tak til Kristian, der med stoisk ro styrede slagets gang, i sin egenskab af dirigent.

Menigt medlem Jesper (Kaptajn) valgte ikke at stille op påny. Vi takker for den store indsats Jesper har bidraget med i bestyrelsen gennem årene.

Medlemmer kan rekvirere referat af mødet ved henvendelse til info@thecamp.dk.