program 2022

PROGRAMMET FOR  2022: Udover vores faste indslag med FreeBSD guru Poul-Henning Kamp som taler om et emne af eget valg, består programmet af forskellige tekniske emner som kan være alt fra datasikkerhed til 3D modellering. Fælles for alle emner er dog, at de typisk tager udgangspunkt i open source software, Linux/Unix, Netværk eller embedded hardware. […]

Sommerlejr 2022

TheCamp.dk 2022 – uge 30   lørdag den 23/7 2020 – lørdag den 30/7 2022. Billetter sælges fra ca 1. april 2022 op Ø-booking I år præsenterer vi for 21. gang en do-IT-yourself-sommerlejr. Vi har rammerne – landlig idyl med internetforbindelse, strøm nok og en hel uge til at lave præcist hvad vi har lyst […]

Generalforsamling 2022

Der indkaldes hermed til den årlige generalforsamling 2022 i foreningen TheCamp.dk Tid og sted: Generalforsamlingen afholdes kl. 15;00, lørdag den 28. maj 2022 på Græsrodsgården, Bregningevej 4-6, Bregninge, 4593, Eskebjerg, alternativt online. Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer af TheCamp.dk Generalforsamlingens dagsorden iflg. foreningens vedtægter. Forslag til generalforsamlingen skal være kasseren i hænde senest lørdag […]