Generalforsamling 2022

Der indkaldes hermed til den årlige generalforsamling 2022 i foreningen TheCamp.dk

Tid og sted: Generalforsamlingen afholdes kl. 15;00, lørdag den 28. maj 2022 på Græsrodsgården, Bregningevej 4-6, Bregninge, 4593, Eskebjerg, alternativt online.

Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer af TheCamp.dk

Generalforsamlingens dagsorden iflg. foreningens vedtægter.

Forslag til generalforsamlingen skal være kasseren i hænde senest lørdag 14. maj 2022 ved midnat. Kan sendes til: unix42@gmail.com