Generalforsamling 2023

Der indkaldes hermed til den årlige generalforsamling 2023 i foreningen TheCamp.dk

Tid og sted: Generalforsamlingen afholdes lørdag den 20. maj 2023 på Græsrodsgården, Bregningevej 4-6, Bregninge, 4593, Eskebjerg, kl ca. 15:00

Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer af TheCamp.dk

Generalforsamlingens dagsorden iflg. foreningens vedtægter.

Forslag til generalforsamlingen skal være kasseren i hænde senest lørdag 6. maj 2022 ved midnat. Kan sendes til: KristenNielsenDK(TC)gmail.com