Generalforsamling 2021

Der indkaldes hermed til den årlige generalforsamling 2021 i foreningen TheCamp.dk

Tid og sted: Generalforsamlingen afholdes lørdag den 15. maj 2021 på Græsrodsgården, Bregningevej 4-6, Bregninge, 4593, Eskebjerg.

Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer af TheCamp.dk

Generalforsamlingens dagsorden iflg. foreningens vedtægter.

Forslag til generalforsamlingen skal være kasseren i hænde senest lørdag 24. april 2021 ved midnat. Kan sendes til: kasserer(TC)thecamp.dk