Program 2020

PROGRAMMET FOR 2020 (endnu plads til foredrag):

Udover vores faste indslag med FreeBSD guru Poul-Henning Kamp, består programmet af forskellige tekniske emner som kan være alt fra datasikkerhed til 3D modellering. Fælles for alle emner er dog, at de typisk tager udgangspunkt i open source software, Linux/Unix, Netværk eller embedded hardware.

Har du lyst at holde et indlæg, eller en workshop om noget du brænder for eller ved meget om på årets sommerlejr så kontakt os. Vi forventer at programet for 2020 er klart op til lejrstart – og ændringer sker løbende igennem lejrperioden.

Forklaring:

  • Ledig: Tiden er ledig og kan til foredrag.
  • (ikke planlagt): Her kan der holdes workshops eller opfølgning på præsentationer. Tiden er ledig.

 

Lørdag d. 18. juli 2020

Dagsansvarlig Fælles
13:30 Ankomst
16:00 Velkomst: Vi hilser på hinanden starter med en navnerunde hvor vi hver især kort fortæller hvem vi er og hvilket formål den enkelte har med ugen (det er også ok ikke at have noget særligt formål). Der informeres også overordnet om hvad der skal ske i løbet af ugen. Mødet afsluttes med at vi samler et frivilligt hold til aftensmad og et til opvask. I forlængelse af mødet er der rundtur på lejren for de der ikke har været med før.
18:00 Aftensmad
21:00 Ledig

Søndag d. 19. juli 2020

Dagsansvarlig Hold 1
10:00 (ikke planlagt)
12:00 Frokost
13:30 Ledig
16:00 (ikke planlagt)
18:00 Aftensmad
21:00 Klassisk Kryptografi, med papir og blyant. af Erik Petersen

Mandag d. 20. juli 2020

Dagsansvarlig Hold 2
10:00 (ikke planlagt)
12:00 Frokost
13:30 PHK Talk time – FreeBSD guru Poul-Henning Kamp taler om et emne der lige pt. ligger ham på sinde. Årets emne bliver NSA’s FOSS reverse-engineering værktøj “Ghidra”
16:00 (ikke planlagt)
18:00 Aftensmad
21:00  “Made in Denmark” af Mikkel Christensen. Foredraget holdes på engelsk.

A talk about computers made in Denmark, we start back in the 60’s and continues up to the lates 90’s, which means that we will talk about Regnecentralen, ICL / HH Electronics, DDE and Christian Rovsing – but also lesser known brands such as the Vega, the Butler and the James computers will be mentioned.

Tirsdag d. 21. juli 2020

Dagsansvarlig Hold 3
10:00 (ikke planlagt)
12:00 Frokost
13:00 Docker for begyndere af Martin Petersen.

Martin introducerer docker som brug til småopgaver.

16:00 (ikke planlagt)
18:00 Aftensmad
21:00 Søkabel til Grønland – Greenland Connect af Jørn Jespersen

Jørn Jespersen
Jørn Jespersen

Introduktion: Foredrag og billedpræsentation om etablering af søkabel til Grønland i 2009. Det 4.000km lange kabel dækker en 2 benet forbindelse til Island og Canada. Greenland Connect erstatter Intelsat satelitterne der før 2009 var eneste forbindelse til Grønland.

Om Jørn: Jørn var Teknisk direktør hos Tele Greenland fra 2006 til 2013 og bygherre på projektet Greenland Connect. Jørn har arbejdet i Telebranchen siden 1979 (P&T) og er i dag ansvarlig for drift af mobilnettet og IMS hos TDC.

Greenland connect
Greenland connect søkablet

Onsdag d. 22. juli 2020

Dagsansvarlig Hold 4
10:00 (ikke planlagt)
12:00 Frokost
13:30 Præsentation: You Can’t Hide – Exploiting the Stack for Key Dissasembly and Extraction. med Heini Bergsson Debes

Heini Bergsson Debes
Heini Bergsson Debes

Introduktion: Når et program bruger en kryptografisk nøgle, bliver den midlertidig (nogle enkelte millisekunder) gemt på program stakken. Min talk er om et praktisk angreb, hvor en angriber med adgang til et indlejret system (enhed), f.eks., gennem et buffer-overflow angreb, programmatisk kan få fat på program stakken, mens den sandsynligvis indeholder nøglen, og hvordan angriberen derefter kan bruge viden om stakken og dens natur, til bedre at identificere nøglen. Som et praktisk eksempel kommer vi at se på ­­MoteIV Tmote Sky sensor enheden, og hvordan en angriber kan udnytte dens mange funktionaliteter for strategisk at kunne udføre sit angreb.

Om Heini: Jeg er uddannet Civilingeniør fra DTU i Computer Science and Engineering med speciale i Computer Sikkerhed. Jeg er nu i gang med mit første år som PhD studerende, og forsker indenfor Trust Computing på DTU Compute’s Cyber Security afdeling.

 

 

 

Benjamin Larsen
Benjamin Larsen

Præsentation: Future Proofing the Connected World – Practical TPM Extensions in ICT Systems af Benjamin Larsen.

Introduktion: Hvad kan man egentlig stole på? Hvad betyder det at stole på noget?  Hvorfor er det nødvendigt at stole på noget? Kan vi overhovedet stole på brugeren? I denne talk vil vi kigge næremere på “Trusted Computing” og Trusted Platforem Modules (TPMs), og forhåbenligt komme svarene på disse spørgsmål nærmere, og finde ud af hvorfor tillid til IT systemer er så vigtigt. Vi vil se på en række praktiske anvendelsemetoder, og finde ud af hvordan vi kan benytte TPMs til at højne sikkerhedsniveauet i IT systemer, og gøre det sværere at være bad guy.

Om Benjamin: Uddannet Civilingeniør fra DTU i Computer Science and Engineering med speciale i computer sikkerhed, og er nu ansat på DTU Compute, Cyber Security. Arbejder hovedsaligt med forskning og PoC løsninger med TPMs, som f.eks. konceptuelle løsninger til revocation af selvkørende biler, remote attestation, authentication osv. Har brugt cirka 6 år ved siden af studier i Teleindustrien.

(Efter præsentationen vil der formegentligt være nogle praktiske øvelser, så vi kan få lidt beskidte fingre :-D)
16:00 Øvelserne og løsningsforslag kan findes her: https://github.com/benlarsendk/TheCampTPM (løsninger kommer lidt senere)

Hvis der er spørgsmål man Benjamin Larsen kontaktes på email: BenLar@dtu.dk

Praktiske øvelser med “Exploiting the Stack for Key Dissasembly and Extraction” med  Heini Bergsson Debes og

TPM praktiske øvelser/workshop med Benjamin Larsen

Hvis du vil arbejder med TPMs, kræver det at man installerer IBMs Software TPM og IBM TSS.
Begge kan findes på Sourceforge:
https://sourceforge.net/projects/ibmswtpm2/files/latest/download
https://sourceforge.net/projects/ibmtpm20tss/files/latest/download

Det er understøttet både af Linux og Windows. Hvis man benytter Windows er det nemmeste at bruge de vedlagte Visual Studio projekter for at bygge det, og det kræver OpenSSL er installeret.

En kort guide til opsætning på begge platforme:

For Linuxbrugere burde det her script hjælpe med at sætte det op…

#!/bin/bash

# Install requirements for IBM
apt install libssl-dev build-essential autoconf libtool pkg-config -y
# Install requirements for dev
apt install cmake gdb libgmp3-dev emacs -y

# Hacks, don’t do this. Seriously. 😀
chmod 777 /opt/

# Download IBM Software TPM and TSS
cd /tmp/
wget -O ibmtpm.tar.gz https://sourceforge.net/projects/ibmswtpm2/files/latest/download
wget -O ibmtss.tar.gz https://sourceforge.net/projects/ibmtpm20tss/files/latest/download

mkdir /opt/ibmtpm && tar -xzf ibmtpm.tar.gz -C /opt/ibmtpm
mkdir /opt/ibmtss && tar -xzf ibmtss.tar.gz -C /opt/ibmtss

# Patch for Ubuntu
sed -i ‘s/certifyx509_LDADD = libibmtssutils.la libibmtss.la/certifyx509_LDADD = libibmtssutils.la libibmtss.la $(LIBCRYPTO_LIBS)/g’ /opt/ibmtss/utils/Makefile.am

# Build IBM TPM
cd /opt/ibmtpm/src
make

# Build IBM TSS & Install
cd /opt/ibmtss
autoreconf -i
./configure –prefix=/usr/local –disable-hwtpm –disable-tpm-1.2
make clean
make
make install

# Add library
ldconfig

 

18:00 Aftensmad
21:00 Lightning talks
(Små korte spontane foredrag af dem på lejren der har noget på hjerte)
Vært: Kristen Nielsen

Torsdag d. 23. juli 2020

Dagsansvarlig Hold 5
10:00 (ikke planlagt)
12:00 Frokost
13:30 Thomas Rasmussen. (emne kommer senere)
16:00 (ikke planlagt)
16:30 Tidlig aftensmad.

Festmiddagen flyttes til en anden dag.

18:00 – 22:30 Besøg på Dansk Datahistorisk Forening i Ballerup. (max deltageraltan 10 personer).

Afgang i biler kl ca 18:00, Start i Ballerup kl. 19:00

Vi er nok hjemme omkring 22:30.  (mere info snart)

Fredag d. 24. juli 2020

Dagsansvarlig Hold 6
10:00 (ikke planlagt)
12:00 Frokost
13:30 Ledig
16:00 Sysadmin Appreciation Day
Preample. Det er først 31/7 i år)
Kage
18:00 Aftensmad (festmiddag ?)
21:00 Evaluering
Hygge
Pakke egen teknik sammen mv.

Lørdag d. 25. juli 2020

Dagsansvarlig Fælles
10:00 Rengøring og oprydning
12:00 Lejren er slut